Slotenmaker Loyaal

Algemene voorwaarden

Art. 1 | Definities (Algemene Voorwaarden)Algemene Voorwaarden Slotenmaker Loyaal tel: 0646224083 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Slotenmaker Loyaal (SmL) (hierna te noemen: “Loyaal”): de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Klant: de wederpartij van Loyaal oftewel een wederpartij die een natuurlijke persoon is en …

Algemene voorwaarden Lees verder »

Call Now Button